Hvem er vi?

Basert på egen teknologi er Movement Map et firma som setter funksjonell behandling og trening i system, og sikrer konkrete og effektive tiltak for det enkelte individ. Vi består i dag av en tverrfaglig gruppe, som betyr at vi kan ivareta det enkelte individs behov på veien mot en enklere hverdag.

Hvordan arbeider vi?

Vårt arbeid er basert på vitenskapelig dokumentert materiale, samt tusener av timer med forskning i bruken av egne systemer. Dette er et viktig grunnlag for å sikre at det enkelte individ oppnår ønskede resultater, samt trygghet i treningen eller behandlingen med Movement Map. En konsultasjon starter typisk med kartlegging av det generelle bevegelsesmønster og funksjonsevnen, hvor et eget utviklet testsystem benyttes til gjennomføringen av denne oppgaven. Ved f.eks. smerteproblematikk over lengere tid, fysiske eller psykiske utfordringer, tas det hensyn til dette for å sikre en trygg start.

Hva kan vi tilby med bruk av vårt system?

– Å øke ditt funksjonsnivå både i hverdagen og sport.
– Å avklare, og vurdere ditt funksjonelle og fysiske ståsted på nåværende tidspunkt, som enkelt kartlegger videre forløp for suksess.
– Å instruere deg i treningsteknikker som gjør hverdagen eller din sport enklere og mer effektiv.
– Å avdekke midlertidige og varige skånehensyn etter f.eks. langvarig sykdom eller skade, ved personer som trener for å komme tilbake til hverdagen eller arbeidsmarkedet.

Våre støttespillere

AalborgUniversity
Bufdir

Våre støttespillere