Kundeforhold og referanser

Kundeforhold og referanser

TRONDHEIM KOMMUNE

Trening og rehabilitering av ansatte hos Ranheim og Charlottenlund HVS, samt motivationsforedrag for livsstilsendring.

TRONDHEIM KOMMUNE

Trening og rehabilitering av ansatte hos Ranheim og Charlottenlund HVS, samt motivationsforedrag for livsstilsendring.

EIENDOMSMEGLER 1

Trening av ansatte mot
Bierkebeineren.

Trim, Trening, Trivsel

Gjennom 2017 og 2018 arbeidet med funksjonel trening og rehabilitering av medlemmer, samt flere foredrag for tilknyttede personlige trenere og ”Master Mania”.

Trim, Trening, Trivsel

Gjennom 2017 og 2018 arbeidet med funksjonel trening og rehabilitering av medlemmer, samt flere foredrag for tilknyttede personlige trenere og ”Master Mania”.

Melhus kommune

Trening av ansatte
hos
bygg og anlegg.

Saints

Fysisk ansvarlig for Siena
Heights Woman Soccer.

Sportsmaster.no

Utvikling av treningsdatabase, samt rådgivning i riktig bruk av treningsutstyr.

Danish boxing

Utvikling av
3D konsept
for DABU i
samarbeid
med Bo Bøgeskov.

DGI

Flere foredrag
for DGI Nordjylland
rundt
funktionel
trening.

DGI

Flere foredrag
for DGI Nordjylland
rundt
funktionel
trening.

NJÅRD

Fysisk ansvarlig for
Njård Handball Eliteserie
Kvinner, samt flere foredrag
for tilknyttede
ungdomstrenere.

LIF Fotball

Fysisk ansvarlig
for Lørenskog
Junior Elite
og behandling
av A-laget.

Skullerud sport senter

Utvikling av 3D konseptet på Skullerud Sportsenter, samt funksjonel trening og rehabilitering av medlemmer.

Melhus Fotball

Fysisk ansvarlig for
Melhus IL A-lag.

Bufdir

Støtte fra Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet.

Bufdir

Støtte fra Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet.

Spar Nord Fonden

Støtte fra Spar Nord Fonden
til utvikling av “FPS Fotball” og “Move”.

Spar Nord Fonden

Støtte fra Spar Nord Fonden
til utvikling av “FPS Fotball” og “Move”.

Hjørring kommune

Funktionel træning af borgere som skal tilbage til arbejdsmarkedet. Videre bidrog Movement Map med udviklingen af den funktionelle træning til “smertehåndtering” og “KOFU”.Den overordnede vurdering var, at Funktionel Træning blev en succes. Der var stor tilfredshed med indholdet, med trænere og mentorer blandt et stort flertal af borgerne og de henvisende sagsbehandlere. Desuden er det indtrykket, at Funktionel Træning opnåede de overordnede mål og en række delmål i tilfredsstillende grad.

Hjørring kommune

Funktionel træning af borgere som skal tilbage til arbejdsmarkedet. Videre bidrog Movement Map med udviklingen af den funktionelle træning til “smertehåndtering” og “KOFU”.Den overordnede vurdering var, at Funktionel Træning blev en succes. Der var stor tilfredshed med indholdet, med trænere og mentorer blandt et stort flertal af borgerne og de henvisende sagsbehandlere. Desuden er det indtrykket, at Funktionel Træning opnåede de overordnede mål og en række delmål i tilfredsstillende grad.