For bedrifter

Sunnhet på arbeidsplassen med Movement Map

Movement Map henvender seg til de som:

– Ønsker å bidra til å forbedre sunnheten blant medarbeiderne
– Ønsker hjelp til å kartlegge og håndtere medarbeidere som er i risikosonen for sykefravær
– Ønsker å forbygge muskel-, skjelett- og smerteproblematikk hos medarbeiderne
– Ønsker å tilby sine medarbeidere effektiv trening som gjør dem sterkere i sitt arbeid
– Ønsker redusert sykefravær Ønsker effektive og produktive medarbeidere

The next posture
is the best
posture
FUNCTIONAL PERFORMANCE SYSTEM
The next posture
is the best
posture
FUNCTIONAL PERFORMANCE SYSTEM

Sunnhet på arbeidsplassen med Movement Map

Hvordan løser vi oppgaven?

Med vårt unike testsystem kartlegges den enkelte medarbeideres fysiske helse. Manglende kunnskap om egen fysikk i forhold til jobb og alder, er en medvirkende årsak til at så mange har vondt i kroppen. Basert på resultatene fra innledende kartlegging av den enkelte, vises sammenhengen mellom effektivitet på jobb og risiko for sykmelding. På bakgrunn af kartlegningen lages et individuelt program og forløp med en Movement Map trener. Programmet formidles gjennom enkle filmer med tilhørende tekst, som medarbeideren vil få tilgang til via sin private Movement Map profil.

Hvorfor er dette interessant?

Det har ikke blitt færre som har vondt i kroppen på arbeidsmarkedet enn det var for 30 år siden. Og det er til tross for at vi gjennom den perioden har gjort en massiv innsats for å forbedre ergonomien, redusere tunge løft og innført hjelpemidler i arbeidet. Arbeidsgivere opplever hvert år store økonomiske tap fordi deres ansatte sliter med alminnelig smerteproblematikk som f.eks. hodepine og muskel- og skjelettproblematikk.

Hvem drar nytte av tilbudet?

Tilbudet passer for alle virksomheter fordi vår tilgang har vist seg å være en effektiv måte å forebygge og forhindre fysiske, psykiske og fysiologiske plager blandt ansatte. Denne helhetsorienterte fremgangsmåten har vært effektiv i vårt arbeid med kommuner i Norge og Danmark, samt andre virksomheter. Det handler om å sikre riktig innsats til riktig medarbeider til riktig tid.

Vi garanterer

– At medarbeiderne føler seg sett og tatt seriøst
– At medarbeiderne blir motiverte og får økt energi i hverdagen
– At fellesskapet på arbeidsplassen bliver sterkere
– At sykefraværet går ned At effektiviteten øker