Trening og rehabilitering

Glem alt du ved om rehabilitering.
Tænk større.

For et optimalt rehabiliteringsforløp er forventningsavklaring et viktig nøkkelord. Derfor ønsker vi å beskrive hva du kan forvente når du innleder et samarbeid med Movement Map.

Healing is not just the removal
of symptoms. It is the return of
life and living of it
FUNCTIONAL PERFORMANCE SYSTEM
Healing is not just the removal
of symptoms. It is the return of
life and living of it
FUNCTIONAL PERFORMANCE SYSTEM

Du kan forvente

Et individuelt rehabiliteringsforløp.
Å øke funksjonsnivået ditt både i forhold til arbeid, hverdag eller sportslig.
Å øke forståelsen din av eventuelle smerter og din håndtering av disse.
Få hjelp til kartlegging av midlertidige eller varige fysiske begrensninger.
Veiledning på hvordan du etter endt forløp kan fortsette å utvikle deg gjennom trening.

Hvordan

Vårt mål er å tilby et rehabiliteringsforløp som kan gi deg en enklere hverdag.
Du skal inkluderes i et sosialt miljø, hvor det arbeides med dine individuelle utfordringer og målsetninger.
Du tilknyttes et tilstedeværende og kompetent trenings- og/ eller behandlingsteam.
Forløpet starter med en grundig kartlegging av dine målsetninger og/ eller utfordringer, samt ditt generelle bevegelsesmønster og nåværende fysikk med tester tilpasset deg.

For hvem

Rehabilitering en er tilpasset for den brede målgruppe dvs. uansett om du har fysiske, psykiske og/ eller sosiale utfordringer.