Den spreke senioren og den godt voksne

Full fart fremover

Gjennom et doktorgradsprosjekt har vi utviklet et komplett vitenskapelig treningssystem for eldre.

Life is
all about
balance
FUNCTIONAL PERFORMANCE SYSTEM
Life is
all about
balance
FUNCTIONAL PERFORMANCE SYSTEM

Antallet mennesker som har fylt 60 år, er på verdensbasis beregnet til å stige fra 605 millioner i år 2000, til 2 milliarder i år 2050. Forskning viser at det er en sammenheng mellom alder og risikoen for å falle. Eldre mennesker har en økt risiko for tidligere død og alvorlige skader etter f.eks. fallulykker. Disse fallulykkene kan forbygges gjennom riktig fysisk trening. Risikoen for fallskader skyldes naturlige fysiske, sensoriske og kognitive svekkelser i takt med økt alder. Dessuten er omgivelsene i samfunnet ikke tilrettelagt for eldre med redusert funksjonsnivå, som for mange fører til sosiale konsekvenser og skape ensomhet.

Hvordan

Gjennom et doktorgradsprosjekt har vi utviklet et komplett vitenskapelig treningssystem for eldre. Systemet er designet for å forbygge fall, samt vedlikeholde og/eller optimalisere funksjonsnivået hos den eldre. Hovedmålet er å gjøre hverdagen enklere ved at den godt voksne får større grad av fysisk funksjonalitet. Systemet baseres på effektive øvelser og programmer, der målet er å vedlikeholde eller optimalisere balansen, ganghastigheten og hverdagsbevegelser som f.eks. å åpne en dør, sette sig på en stol, komme seg ut av sengen og ivaretagelse av matlaging og rengjøring. Forskning viser en klar sammenheng mellom funksjonsnivå og livskvalitet.

Hvorfor

Eldre som utsettes fallulykker koster samfunnet enorme ressurser hvert år. Avhengig av ulykkens omfang, vil det etter ulykken være en periode med inaktivitet pga. immobilisering og/eller smerter. Det er denne perioden som skaper store problemer pga. manglende aktivering av muskel- og skjelettapparatet, samt nervesystemet som koordinerer bevegelser og balansen. Statistikk viser at de fleste benbrudd hos eldre kommer av fall. I takt med den økende populasjonen av eldre blir problemet gradvis større, i det mange lever en inaktiv livsstil som har negative konsekvenser på balanse, styrke og koordinasjon.

For hvem

Functional Performance System er for alle fra 60+, uavhengig av funksjonsnivå. Vi samarbeider både med privatpersoner, bedrifter og kommuner. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.