Movement Map for deg

Vårt treningssenter henvender seg til bredden

Det vil si at du er velkommen hos oss enten du bare ønsker å forbedre din personlige fysikk, din fysiske og psykiske helse eller for å jobbe med sosiale utfordringer. Treningen hos oss tilpasses hvert enkelt individ, og hvert enkelt ståsted.

Motion
is
lotion
FUNCTIONAL PERFORMANCE SYSTEM
Motion
is
lotion
FUNCTIONAL PERFORMANCE SYSTEM

Hvordan

Ved å tilby fysisk trening med tilpasset intensitetsnivå for alle og enhver, uansett bakgrunn eller motivasjon for treningen.
Ved å øke funksjonsnivået i en arbeidsmarkeds- og hverdags preget retning. Denne prosessen utføres ved bruk av Movement Map funksjonelle 3D test- og treningssystemer.
Ved å avklare og vurdere en persons fysiske perspektiv gjennom å sammenligne og kartlegge den nåværende fysiske tilstand med aktuelle arbeidskrav, til individuelle fysiske ønsker.

Hvem har utbytte

Personer med og uten fysiske diagnoser, hvor tilpasset fysisk trening er essensielt for å kunne forbli, eller komme tilbake til arbeidslivet.
Personer som ønsker en enklere og mer aktiv hverdag uten funksjonsmessige begrensninger.
Personer med livsstils problemer som f.eks. overvekt, diabetes eller hjerte- og karsykdommer.
Personer med behov for et intensivt treningsforløp etter en lang periode med inaktivitet pga. sykdom som f.eks. kreft eller kirurgiske inngrep/operasjon.
Personer med behov for målrettet fysisk trening etter gjenopptreningsperiode hos f.eks. fysioterapeut eller sykehuset.
Personer med kroniske muskelsmerter som reumatisme, slitasjegikt eller fibromyalgi.
Personer med funksjonelle og fysiske utfordringer etter f.eks. blodpropp eller amputering.

Tillegg

Vårt treningstudio disponeres både til trening med oppfølging, samt til egentrening. Du kan lese mer om hva vårt treningssenter har å by på her: Vårt treningssenter.
Du kan også lese utvidede beskrivelser av vårt tilbud under «vårt tilbud» i menyen. Vurderer du å bli medlem, men er usikker på hvilket medlemskap som passer deg? Du kan lese mer om våre medlemskap her: Medlemskap i Movement Map.